Relacje inwestorskie

DLA AKCJONARIUSZY

Poniżej udostępniona jest informacja o wezwaniu do złożenia dokumentów akcji w spółce zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.):