Zrobotyzowana linia montażowa (2016)

Author
Client
Created Date
Skill
Category

Dokonaliśmy rozbudowy linii montażowej o kolejne stanowiska zrobotyzowane. Zastosowano roboty MITSUBISHI.