Tester szczelności bloków silnika (2014)

Author
Client
Created Date
Skill
Category

Maszyna służąca do testu szczelności bloku silnika, zintegrowana ze stanowiskiem robota załadunkowego podającego bloki i systememe podajników . Funkcjonalnie maszyna jest podzielona na kilka stacji: test 1, test 2, znakowanie, rozdzielacz.

Obiekt: Nemak