Stanowisko do nakładania uszczelniacza metodą natryskową (2013)

Author
Client
Created Date
Skill
Category

Stanowisko jest przeznaczone do nanoszenia uszczelniacza metodą natryskową. Sterowanie oparte o urządzenia PLC/HMI firmy Siemens. Trzy języki interfejsu HMI: polski, angielski, chiński.
Obiekt: Maflow (Boryszew S.A)