Przyszłość to robotyka

Roboty oraz stanowiska i linie zrobotyzowane to liczne projekty, i wdrożenia aplikacji  między innymi w branży automotive i elektronice. Ponadto w większości przypadków nasze stacje wyposażone są w dedykowane manipulatory i chwytaki do zautomatyzowanych operacji (np. przenoszenia lub pozycjonowania) komponentów produkcyjnych.

Jako pierwsza firma w Polsce zbudowaliśmy lekkiego, uniwersalnego, sześcioosiowego robota przemysłowego ( → UNIROBOT ). Zastosowanie innowacyjnego materiału – włókna węglowego pozwoliło na pogodzenie lekkości konstrukcji z wytrzymałością i odpowiednim udźwigiem. Jest to projekt B+R zrealizowany w latach 2013-1015, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.