Tworzymy i wdrażamy

Opracowujemy oprogramowanie i aplikacje w zakresie systemów pomiarowych (m.in. z zastosowaniem National Instruments LabVIEW, NI Measurement Studio), testów funkcjonalnych, znakowania i drukowania etykiet,
traceability, monitoringu, wizualizacji i akwizycji danych.

Gotowe rozwiązania

Dopracowane przez lata prób i praktycznych weryfikacji, standardy w wielu zakładach: ETYKIETA SYSTEM, ATEQMonitor, NetWAGA.

ETYKIETA SYSTEM NET

Etykietowanie pod kontrolą

Kompleksowy system etykietowanie obejmujący: projektowanie etykiet (Etykieta Designer), zarządzanie komputerami Etykieta System i konfiguracjami (Etykieta Manager) oraz drukowanie (DirectProtocol, IPL oraz ZPL). Idealny w logistyce, produkcji seryjnej z wieloma referencjami i konfiguracjami etykiet.

NetWAGA

inteligentne naważanie

Stanowisko wyposażone w panelowy komputer przemysłowy, skaner szczelinowy i drukarkę – przeznaczone do współpracy z terminalem wagowym. Sterowanie procesem ważenia/tarowania, akwizycja pomiarów, wydruk raportów, autoryzacja użytkowników.