Integracja i automatyzacja

Projektowanie systemów automatyki zawierających systemy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne. Programowanie (PLC, SCADA, HMI, napędy), systemy sieci przemysłowych, systemy rozproszone, rozwiązania pomiarowe. Projektowanie instalacji automatyki, programowanie systemów automatyki, systemy telemetryczne, napędy, sieci przemysłowe i systemy rozproszone, instalacja urządzeń pomiarowych i kontrolnych, wykonawstwo szaf sterowniczych, pneumatycznych, wykonawstwo połączeń, kanałów kablowych, łączenie i konfiguracja sieci przemysłowych

Automatyka procesów

Automatyzacja procesów, systemów pomiarowych, systemy akwizycji danych, tworzenie wizualizacji procesów